הצהרת נגישות

 

הצהרת נגישות

 

b-friend רואה בנגישות לאנשים עם מוגבלות ערך מהותי וחובה חברתית כחלק בלתי נפרד מתפיסת האחריות החברתית שלו

במסגרת חובה זו אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו– Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. ראו סעיף תפעול האתר להרחבה.
מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.  

 
 
Open chat
1
היי,
רוצים להתייעץ עם רבקה?
לחצו על כפתור >